Gastronomický workshop

Ve středu 24. dubna 2019 se v Centru sociálních služeb v Jeseníku konal v rámci projektu „Senioři bez hranic“ spolufinancovaného z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001713 workshop s podtématem „Česká kuchyně od Magdaleny Dobromily Rettigové po současnost.“  Gastronomický workshop je dalším setkáním  v rámci projektu, který společně realizujeme s našimi partnery s DPS Prudnik.

V dopolední části nás po chutné snídani čekala prezentace české kuchyně pod vedením místního mistra kuchařského oboru Oldřicha Kláta. Svoji přednášku o historii „České kuchyně“ doplnil bohatou fotografickou prezentací a také několika desítkami kuchařských knih, které byly po celou dobu workshopu všem dychtivým účastníkům k nahlédnutí. Dopolední blok zakončila praktická ukázka vaření typického českého pokrmu „bramboráku“. Do přípravy i realizace se spolu s Magdalenou Dobromilou Rettigovou a jejími pomocnicemi zapojili senioři z obou zařízení. Celou akci bedlivě dozoroval vedoucí stravování Petr Bár, který také osobně zajistil vlastní tepelnou úpravu v několika podobách. Ochutnat jsme mohli bramboráky se slaninou i sýrem. 

Po dobrém obědě a krátkém odpočinku následoval odpolední program. Společně jsme navštívili výstavu Vlastivědného muzea Jesenicka ve Vodní tvrzi s názvem „Vzorná hospodyňka, aneb z domácnosti našich babiček“ a poté, hlavně pro české účastníky projektu nás všechny potrápil „Kvíz nejen pro kuchařky“, který byl plný staročeských názvů potravin, jídel, ale také měrných jednotek.

Rozloučili jsme se při společné svačině s oboustranným přáním se brzy znovu setkat při akci plné dobrého jídla a zábavy. Tento druh integrace se nejenom našim seniorům velmi líbí, proto se už dnes těší na pokračování, které se bude konat příští měsíc u našeho polského partnera.