Zájezd Olomouckým krajem

Dne 16. května 2019 uspořádalo Centrum sociálních služeb jednodenní výlet pro české a polské seniory do Olomouce a Loštic. Cílem tohoto setkání bylo objevování místních tradic, historie, kultury a gastronomie. 

První kroky nás zavedly do krajského města Olomouc, města krásné architektury, historických památek, kulturního života a dobrého jídla a pití. Díky komentované prohlídce jsme navštívili historické jádro města a dozvěděli se například, kde stál olomoucký pivovar anebo kde si můžeme pochutnat na tradičních kynutých Hanáckých prstcích. Součástí prohlídky byla také návštěva Pevnosti poznání, obsahující mimo jiné osmimetrovou maketu lidského mozku, na které jsme mohli krásně vidět, která jeho část ovlivňuje naši chuť k jídlu. Po obědě v místní restauraci jsme se přesunuli do městečka Loštice, známé výrobou tvarůžků. Navštívili jsme místní muzeum, načichali se typické vůně těchto zrajících sýrů a nádavkem ochutnali tvarůžkovou zmrzlinu. 

Výlet, začínající v osm hodin ráno a končící před šestou hodinou večerní, byl realizován v rámci projektu „Senioři bez hranic“, podpořeného Fondem mikroprojektů Euroregionu Praděd (č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001713).