Nové informace k probíhajícím opatřením

Vážení uživatelé a návštěvníci  Centra sociálních služeb Jeseník,
na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přinášíme další nové aktuální informace o našich službách.

Ambulantní sociální služba  - Denní stacionář je opatřením vlády ČR nadále uzavřena (nejméně do ukončení vyhlášeného  nouzového  stavu, tj. do 12.4.2020), poskytované sociální služby - Chráněné bydlení, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Pečovatelská služba - informace v dokumentech ke stažení.

Dokumenty ke stažení:

[pdf] Aktuální informace v CSS

[pdf] Doporučení - pro kontaktní osoby obyvatel chráněného bydlení na ulici J. Ježka

[pdf] Informace z Pečovatelské služby pro veřejnost