Péče a stravování

Denní stacionář je registrovaným zařízením sociálních služeb, tzn., že poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle §46 citovaného zákona.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady

Péče

Strava - odpovídá době pobytu ve stacionáři

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Kapacita služby:

míst celkem …………………………… 10
místností celkem ………………………5

Denní stacionář je ambulantní sociální službou a pro tyto účely má vytvořeny materiální, technické a hygienické podmínky.

Provozní prostory

Denní stacionář využívá pro poskytování služby pět místností, které jsou vzájemně propojeny a tvoří uzavřený celek v rámci přízemí budovy A. První místnost je vstupní chodba, kde si mohou uživatelé odkládat oblečení a obuv. Vlevo ze vstupní místnosti je vstup do koupelny a WC. Vpravo ze vstupní místnosti se pokračuje do hlavní denní místnosti pro deset klientů a zaměstnance. Z této denní místnosti (pracovny) lze pokračovat dále do menší odpočinkové místnosti a přes tuto místnost dále do relaxační místnosti se čtyřmi lůžky. Z této místnosti je vstup také do bezbariérové koupelny s WC.