Péče

Domov se zvláštním režimem Jeseník, poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem naší činnosti je

Poskytnutí ubytování

Poskytnutí stravy

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Péče a podpora je poskytována na základě vypracovaného plánu péče dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka – nejbližšího pracovníka přímé péče, který mapuje jeho požadavky, přání a zajišťuje jejich naplnění.