Pracovní příležitosti

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Vedení Centra sociálních služeb Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Koordinátor sociálních služeb

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 4. 2018 (dohoda možná)
Pracovní poměr: Doba určitá, po uplynutí jednoho roku možnost pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Jeseník
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena dle katalogu prací do platové třídy 10 (sociální pracovník)
Výše platu v rozmezí od 21.300 do 32.070 Kč (v závislosti na délce praxe)

Oblast pracovních činností:

Koordinace všech poskytovaných sociálních služeb (Domov pro seniory, chráněné bydlení, denní stacionář, pečovatelská služby), tvorba me-todik sociální práce v organizaci, koordinace tvorby a zavádění standardů kvality poskyto-vaných služeb, individuálního plánování sociálních služeb, provádění kontroly kvality, vy-tváření koncepcí rozvoje poskytovaných služeb.

Požadavky:

 • Splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Znalost legislativy související s oborem a poskytovanými sociálními službami, zejména zákona o sociálních službách
 • Znalost tvorby standardů kvality, výhodou zkušenosti při tvorbě standardů
 • Samostatnost, spolehlivost, rozhodnost a ochota k dalšímu vzdělávání
 • Organizační, komunikační schopnosti a schopnost týmové spolupráce
 • Zdravotní způsobilost a psychická odolnost
 • Dobré komunikační schopnosti (včetně písemné úřední korespondence)
 • Pokročilá znalost práce na PC - (MS Office - Word, Excel, PowerPoint apod.)
 •  Řidičský průkaz skupiny B
 • Trestní bezúhonnost

Výhoda:

 • Praxe a zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb, příp. s cílovou skupinou senioři
 • Přehled o problematice dobrovolnictví

Co nabízíme:

 • Kvalitní pracovní zázemí v příspěvkové organizaci 
 • Smysluplnou a tvůrčí práci
 • Prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj
 • Možnost podílet se na dalších aktivitách organizace
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadované profesi a praxi
 • Smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
 • Zaměstnanecké benefity (stravování, FKPS)
 • Možnost a podpora dalšího odborného vzdělávání

Písemné přihlášky včetně příloh uchazeč doručí nejpozději do pondělka 26. 3. 2018 do 12.00.

Předpokládaný termín výběrového řízení: 27.3 – 30.3. 2018

Svoje přihlášky podávejte písemně na adresu:

Centrum sociálních služeb Jeseník
ředitel organizace
Ing. Jan Rotter
Beskydská 1298/6
790 01Jeseník 

Obálku označte: výběrové řízení pracovní pozice KSS

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Název pracovní pozice
 • Jméno, příjmení, titul
 • Datum a místo narození
 •  Místo trvalého pobytuDatum a podpisK přihlášce připojte tyto doklady:
 • Životopis, v němž uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalos-tech souvisejících s nabízenou pracovní pozicí
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 • Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemný materiál si můžete po ukončení výběrového řízení vyzvednout osobně v sídle organizace u administrativní pracovnice Kateřiny Trusíkové, DiS. 

V Jeseníku dne 28.2. 2018

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163