Důležité informace – Pečovatelská služba

Poskytování pečovatelské služby v případě, kdy je klientovi nařízena karanténa z důvodu epidemie viru COVID – 19
Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina (je také v karanténě) a to v nezbytném rozsahu:

 • S klientem projednáme způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí.
 • Jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, pochůzky, mytí nádobí, vynesení odpadu.
 • Nejsou poskytovány úkony - velký úklid, doprovody, odvozy autem.
 • Kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon.
 • Manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je po umytí klientem převážen k centrálnímu mytí jídlonosičů a dezinfikován obal.
 • Úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, rouška, ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, jednorázové návleky apod.). 
 • Na použité ochranné prostředky má pracovník sáček, který ukládá po zavázání konců do speciálního pytle na nebezpečný odpad. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel. 
 • Při odchodu z domácnosti klienta si pečovatelka důkladně opláchne ruce dezinfekcí.
 • Nákupy potravin jsou zajišťovány v nezbytném rozsahu v jednom obchodě, pracovník nakupuje v ochranných prostředcích (rouška, respirátor, jednorázové rukavice), jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové, igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.
 • S potravinami manipuluje pracovník v minimálním nezbytném rozsahu a to vždy v ochranných rukavicích.
 • Pokud pečovatelka nemusí, nedotýká se kovových předmětů, pokud se kovových předmětů dotkne, ihned si ruce dezinfikuje.

 

Jeseník 24. 3. 2020

Vedoucí pečovatelské služby

Marta Chromková

 

 


Vytisknout   E-mail