Veřejný závazek

Poslání

Zajištění potřebné péče s důrazem na individuální požadavky uživatele, jehož život ovlivňují projevy demence.

Cíle

Týmová spolupráce multidisciplinárního týmu v těchto oblastech:

  1. Zachování důstojnosti uživatelů
  2. Udržení schopností a dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy
  3. Podporování vztahů uživatelů s rodinou a dalšími blízkými osobami
  4. Vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času

CÍLOVÁ SKUPINA (okruh osob, pro které je služba určena)

  • Osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí

Věková kategorie klientů: 

  • Mladší senioři (65 - 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociálních služeb

PROFESIONALITA

Partnerský přístup

Respekt

Odbornost

Flexibilita

Empatie

Seberealizace

Individuální přístup

Otevřenost

Nestrannost

Autonomie

Laskavost

Informovanost

Transparentnost

Aktivizace

Partnerský přístup – pracovníci vytvářejí s uživateli partnerský vztah, kde obě strany mají stejná práva i povinnosti.

Respekt – pracovníci přistupují k uživatelům s respektem k jejich individuálním potřebám, svobodné vůli a osobním rozhodnutím. Podpora, pomoc nebo péče jsou založeny na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. 

Odbornost – sociální služby poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, který průběžně reaguje na aktuální potřeby klientů zvyšováním odbornosti a tím také zvyšováním kvality služeb.

Flexibilita – služby přizpůsobujeme přáním a měnícím se potřebám našich uživatelů.

Empatie – u pracovníků v přímé péči podporujeme empatický přístup k uživatelům, při němž jsou zohledňovány potřeby a jedinečnost uživatele, které vedou k naplnění důstojného života.

Seberealizace – podporujeme uživatele, aby se zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke všem uživatelům na základě dohodnutých osobních cílů a individuálních plánů s ohledem na individualizaci podpory, aktivizaci a k respektování individuálních zvyklostí jednotlivých uživatelů s ohledem na možnosti poskytovatele.

Otevřenost – jsme otevřeni připomínkám a podnětům ze strany veřejnosti, které by mohly vést ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Nestrannost – ke všem našim uživatelům přistupujeme nestranně, rovnoprávně a bez předsudků.

Autonomie – při poskytování služeb u uživatelů podporujeme nezávislost, samostatnost. Uživatelé se mohou podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, s jejich podněty pracujeme, a pokud jsou shledány jako přínosné, mohou být realizovány v praxi.

Laskavost – při poskytování služeb podporujeme koncept laskavé péče, kde klademe důraz na blízkost, pochopení, laskavé slovo, naslouchání, uspokojení potřeby lidské blízkosti, doprovázení.

Informovanost – každý zájemce o sociální službu má právo na podání všech informací o poskytované službě srozumitelným způsobem. Poskytujeme informace pravdivé, úplné a přesné.

Transparentnost – veškerá činnost organizace je průhledná, pravidelně o veškerém dění veřejnost informujeme, což umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.

Aktivizace – nabídkou různých aktivit pomáháme udržovat a rozvíjet fyzické síly uživatelů, s cílem co nejdéle udržet jejich mobilitu, uspokojovat jejich individuální potřeby a upevňovat kontakty uživatelů se společenským prostředím.


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163