Dům s pečovatelskými byty

Dům s pečovatelskými byty se nachází v občanské zástavbě na adrese Jeseník, J. Ježka 777/7,  v lokalitě zvané „ Rybníček“. Jde o třípodlažní budovu se zahradou ve vlastnictví města Jeseník, jejímž současným dlouhodobým provozovatelem je  Centrum sociálních služeb Jeseník, které zde také zajišťuje výkon terénní pečovatelské služby. Jedná se o  nájemní bydlení v malometrážních bytových jednotkách: 2 ubytovací jednotky  velikosti 2+1, 9 ubytovacích  jednotek velikosti  1+1 a 2  ubytovací jednotky velikosti 1+kk.

Hlavním cílem provozování domu s pečovatelskými byty je snaha o zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby docházelo k co nejdelšímu udržení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně bylo umožněno efektivně poskytovat služby sociální péče v terénní formě. Tento typ bydlení je určen občanům v nepříznivé sociální situaci, kteří  pečovatelskou službu potřebují a využívají z důvodu snížené soběstačnosti vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu, ale ještě nepotřebují zajištění komplexní péče.

Cílová skupina:
- senioři 65 a více let s chronickým onemocněním

Základní kritéria pro posouzení přijetí:
- trvalý pobyt na území města Jeseníku,
- osoba starší 65 let, která je příjemce dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi,
- potřebnost péče z důvodu snížené soběstačnosti vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu
- zájemce nebyl příslušným útvarem Městského úřadu Jeseník pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití,
- zájemci nebylo v minulosti městem Jeseník odmítnuto prodloužení smlouvy o nájmu městského bytu z důvodu, že neplatil řádně a včas nájemné či jinak hrubě porušoval své povinnosti vyplývající z nájmu městského bytu anebo úmyslně porušoval dobré mravy v domě,
- není dlužníkem města Jeseníku s dluhem po lhůtě splatnosti.

Podmínky platí souběžně i pro manžela(ku) zájemce anebo jeho partnera ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství ve znění pozdějších předpisů.

Nájemcem bytu se nemůže stát osoba, která:
- vyžaduje trvalou zdravotní péči,
- je závislá na návykových látkách,
- trpí psychickým onemocněním či poruchami,
- není schopna respektovat zákaz kouření v celém objeku (mimo vyhrazená místa),
- je zatížena exekučním titulem.

Dum s pečovatelskými byty Jeseník


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163