Veřejný závazek

Posláním pečovatelské služby je umožňovat seniorům a dospělým občanům s chronickým onemocněním maximální kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí, podporovat je a pomáhat jim při zvládnutí běžných životních potřeb, které zájemce o službu vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu není schopen si zabezpečit sám.

Poskytovat pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodily současně tři a více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cíle

 • Podporovat uživatele v běžném způsobu života, ve využívání místních institucí v udržování přirozené vztahové sítě
 • Rozšiřovat nabídku výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pro uživatele
 • Bránit sociálnímu vyloučení uživatelů
 • Napomáhat adaptaci nových uživatelů na změnu prostředí
 • Rozvíjet kvalitu bydlení a estetiku prostředí, mj. využíváním finančních prostředků z Evropských fondů

Cílová skupina

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického onemocnění, a které jsou při vytvoření vhodných podmínek, za podpory pečovatelské služby, schopny žít samostatný život.

Osamělé dospělé osoby (od 19 let), které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (onkologické diagnózy, těžké úrazy), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí

Rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Okruh osob

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Senioři
 • Rodiny s dítětem/dětmi

 Věková struktura uživatelů

 • Děti kojeneckého věku (do jednoho roku věku)
 • Děti předškolního věku (1- 4 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163