Veřejný závazek

Poslání

Posláním pečovatelské služby je umožňovat seniorům a dospělým občanům s chronickým onemocněním maximální kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí, podporovat je a pomáhat jim při zvládnutí běžných životních potřeb, které zájemce o službu vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu není schopen si zabezpečit sám.

Poskytovat pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodily současně tři a více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cíle sociální služby 

  1. Uživatelé jsou podporováni v rozhodování a aktivní spoluúčasti při poskytování sociálních služeb 
  2. Uživatelé jsou podporováni v zachování svých schopností a dovedností 
  3. K uživatelům přistupujeme v souladu s jejich individuálními a skutečnými potřebami  
  4. Uživatelé jsou podporováni v zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků 

Cílová skupina uživatelů

  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí

 

Principy poskytování sociálních služeb

PROFESIONALITA

Partnerský přístup

Respekt

Odbornost

Flexibilita

Empatie

Seberealizace

Individuální přístup

Otevřenost

Nestrannost

Autonomie

Laskavost

nformovanost

Transparentnost

Aktivizace

Partnerský přístup – pracovníci vytvářejí s uživateli partnerský vztah, kde obě strany mají stejná práva i povinnosti.

Respekt – pracovníci přistupují k uživatelům s respektem k jejich individuálním potřebám, svobodné vůli a osobním rozhodnutím. Podpora, pomoc nebo péče jsou založeny na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. 

Odbornost – sociální služby poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, který průběžně reaguje na aktuální potřeby klientů zvyšováním odbornosti a tím také zvyšováním kvality služeb.

Flexibilita – služby přizpůsobujeme přáním a měnícím se potřebám našich uživatelů.

Empatie – u pracovníků v přímé péči podporujeme empatický přístup k uživatelům, při němž jsou zohledňovány potřeby a jedinečnost uživatele, které vedou k naplnění důstojného života.

Seberealizace – podporujeme uživatele, aby se zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke všem uživatelům na základě dohodnutých osobních cílů a individuálních plánů s ohledem na individualizaci podpory, aktivizaci a k respektování individuálních zvyklostí jednotlivých uživatelů s ohledem na možnosti poskytovatele.

Otevřenost – jsme otevřeni připomínkám a podnětům ze strany veřejnosti, které by mohly vést ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Nestrannost – ke všem našim uživatelům přistupujeme nestranně, rovnoprávně a bez předsudků.

Autonomie – při poskytování služeb u uživatelů podporujeme nezávislost, samostatnost. Uživatelé se mohou podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, s jejich podněty pracujeme, a pokud jsou shledány jako přínosné, mohou být realizovány v praxi.

Laskavost – při poskytování služeb podporujeme koncept laskavé péče, kde klademe důraz na blízkost, pochopení, laskavé slovo, naslouchání, uspokojení potřeby lidské blízkosti, doprovázení.

Informovanost – každý zájemce o sociální službu má právo na podání všech informací o poskytované službě srozumitelným způsobem. Poskytujeme informace pravdivé, úplné a přesné.

Transparentnost – veškerá činnost organizace je průhledná, pravidelně o veškerém dění veřejnost informujeme, což umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.

Aktivizace – nabídkou různých aktivit pomáháme udržovat a rozvíjet fyzické síly uživatelů, s cílem co nejdéle udržet jejich mobilitu, uspokojovat jejich individuální potřeby a upevňovat kontakty uživatelů se společenským prostředím.


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163