Veřejný závazek

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory Jeseník je prostřednictvím pobytové služby zajistit důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří dle individuálních potřeb uživatelů a jejich osobních cílů.

 

Cílová skupina domova pro seniory

Komu je služba určena

 • seniorům od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita:  45 míst

Poskytnutí sociální služby se vylučuje, pokud žadatel

 • vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (zdravotní stav žadatele vyžaduje specifickou ošetřovatelskou péči pomocí přístrojů);
 • není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci (např.: tuberkulóza, hepatitida, pohlavní choroby, které jsou přenosného charakteru apod.)
 • není schopen pobytu z důvodu duševní poruchy, jeho chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresívní chování ...)

Zásady poskytování sociální služby

PROFESIONALITA

Partnerský přístup

Respekt

Odbornost

Flexibilita

Empatie

Seberealizace

Individuální přístup

Otevřenost

Nestrannost

Autonomie

Laskavost

Informovanost

Transparentnost

Aktivizace

 

Partnerský přístup – pracovníci vytvářejí s uživateli partnerský vztah, kde obě strany mají stejná práva i povinnosti.

Respekt – pracovníci přistupují k uživatelům s respektem k jejich individuálním potřebám, svobodné vůli a osobním rozhodnutím. Podpora, pomoc nebo péče jsou založeny na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby.

Odbornost – sociální služby poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, který průběžně reaguje na aktuální potřeby klientů zvyšováním odbornosti a tím také zvyšováním kvality služeb.

Flexibilita – služby přizpůsobujeme přáním a měnícím se potřebám našich uživatelů.

Empatie – u pracovníků v přímé péči podporujeme empatický přístup k uživatelům, při kterém jsou zohledňovány potřeby a jedinečnost uživatele, které vedou k naplnění důstojného života.

Seberealizace – podporujeme uživatele, aby se zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke všem uživatelům na základě dohodnutých osobních cílů a individuálních plánů s ohledem na individualizaci podpory, aktivizace a k respektování individuálních zvyklostí jednotlivých uživatelů s ohledem na možnosti poskytovatele

Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke všem uživatelům na základě dohodnutých osobních cílů a individuálních plánů s ohledem na individualizaci podpory, aktivizace a k respektování individuálních zvyklostí jednotlivých uživatelů s ohledem na možnosti poskytovatele

Otevřenost – jsme otevřeni připomínkám a podnětům ze strany veřejnosti, které by mohly vést ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Nestrannost – ke všem našim uživatelům přistupujeme nestranně, rovnoprávně a bez předsudků.

Autonomie – při poskytování služeb u uživatelů podporujeme nezávislost, samostatnost. Uživatelé se mohou podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, s jejich podněty pracujeme, a pokud jsou shledány jako přínosné, mohou být realizovány v praxi.

Laskavost – při poskytování služeb podporujeme koncept laskavé péče, kde klademe důraz na blízkost, pochopení, laskavé slovo, naslouchání, uspokojení potřeby lidské blízkosti, doprovázení.

Informovanost – každý zájemce o sociální službu má právo na podání všech informací o poskytované službě srozumitelným způsobem. Poskytujeme informace pravdivé, úplné a přesné.

Transparentnost – veškerá činnost organizace je průhledná, pravidelně o veškerém dění veřejnost informujeme, což umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu. 

Aktivizace – nabídkou různých aktivit pomáháme udržovat a rozvíjet fyzické síly uživatelů, s cílem co nejdéle udržet jejich mobilitu, uspokojovat jejich individuální potřeby a upevňovat kontakty uživatelů se společenským prostředím.

Cíle

 • Cílem poskytované služby je podporovat podle individuálních potřeb soběstačnost a aktivní způsob života uživatelů.

Dlouhodobé cíle (2021 - 2025)

 1. Oživení interiéru budovy „A“ doplňky – vybudováním reminiscenčních zákoutí
 2. Vybavení kuchyňky pomůckami pro terapeutické vaření uživatelů
 3. Obměna nábytku v pokojích uživatelů na budově „B“, výměna lina na pokojích uživatelů a na schodišti
 4. Zřízení kantýny pro prodej občerstvení a drobného zboží
 5. Pořízení automobilu pro přepravu uživatelů
 6. Zvyšování odbornosti pracovníků přímé péče

Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163