Pracovní příležitosti
Počet článků:
0

Fotogalerie
Počet článků:
8

Financování CSS Jeseník
Počet článků:
5

Podpořili nás
Počet článků:
7

Občasník
Počet článků:
11

Úvod

Jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Jeseník. Poskytujeme registrované sociální služby pro seniory, a to pobytové, ambulantní a terénní. Naší snahou je pomáhat uživatelům vést důstojný a aktivní život, reagovat na vyvíjející se potřeby seniorské veřejnosti, zvyšovat kvalitu a nabízet i nové služby.

I v naší organizaci probíhá dlouhodobý proces transformace sociálních služeb, právě jako reakce na potřeby seniorské veřejnosti. To vše probíhá v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Jesenicka. Prvním výstupem tohoto procesu bylo rozšíření původního Penzionu pro seniory o novou budovu, prostory, ale hlavně nové sociální služby - domov pro seniory a denní stacionář, později o terénní pečovatelskou službu, nejnověji o Domov se zvláštním režimem. Centrum sociálních služeb nabízí prostor i pro aktivní seniory, pro které je k dispozici Klub seniorů. Ten nabízí možnost setkávání, ale i aktivit různého charakteru (hudba, tanec, vzdělávání a další). Spolupracujeme s Radou seniorů města Jeseník a partnerskými městy a jejich seniory. Jsme tady pro Vás, abychom Vám nabídli služby v odpovídající kvalitě, odborným personálem a v přívětivém prostředí. Kromě toho je naší motivací pomoc radou a informacemi v situacích, které nejsou často pro seniory a jejich rodiny jednoduché, tedy být i podporou. Více se dozvíte na našich stránkách, aktuální informace z dění v našich službách naleznete i na sociální síti Facebook.


Zahraniční spolupráce

Spolupráce naší organizace s našimi zahraničními partnery.

Město Jeseník, jako zřizovatel CSS Jeseník udržuje partnerskou spolupráci s několika zahraničními městy. Historická a dlouhodobá spolupráce je se slovenským lázeňským městem Bojnice, v Polsku pak jsou to Města Glucholazy, Nysa, ale i další. V Německu pak Neuburg an der Donau. Naše organizace se dlouhodobě do těchto aktivit zapojuje. Spolupráce přináší nové možnosti, pro organizaci, její zaměstnance a klienty. Zejména se jedná o realizaci projektů s finanční podporou evropských institucí.


Dobrovolnictví

V CSS klademe důraz na poskytování kvalitní péče našim klientům. Snažíme se, aby klienti mohli co nejvíce žít běžným způsobem života stejně jako jejich vrstevníci, aby mohli být součástí okolního společenství, aby mohli dožít svůj život důstojně.

Tyto zásady nám pomáhají naplňovat i dobrovolníci, kteří bezplatně věnují našim seniorům svůj čas, energii a svoje schopnosti.

Co je dobrovolnictví?

Jsou to aktivity, které dobrovolníci provádí ve prospěch našich klientů bez nároku na finanční odměnu.

Spolupracujeme s Maltézskou pomocí, o.p.s. v rámci programu „Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.“

Dobrovolníci, které do našeho zařízení vysílá Maltézská pomoc, o.p.s., tráví s klienty  volný čas nasloucháním, rozhovory, předčítáním, hraním společenských her, mohou je doprovázet na procházky, mohou pomáhat při pořádání společenských akcí, aktivizačních činností apod.

V případě zájmu o společnost dobrovolníka se může klient nebo rodinný příslušník obrátit na sociální pracovnici: Bc. Andrea Stefanakisová, tel: +420 602 515 194

Jak se lze stát dobrovolníkem v CSS Jeseník?

V případě zájmu stát se  dobrovolníkem můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků: Barbora Mrázková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 736 504 176.


Spolupracujeme

Mezigenerační spolupráce děti, mládež a senioři

V rámci aktivizačních činností probíhá dlouhodobá spolupráce s místními nebo regionálními školami. Navštěvují nás děti a žáci mateřských škol, základních nebo středních škol, a také základní umělecké školy v Jeseníku. Spolupráce je vzájemně obohacující, našim seniorům přináší radost a svěžest mladé generace, děti a žáci se setkávají s generací, která jim ukazuje nové obzory, životní moudrost, zkušenost a nadhled.

Spolupracující mateřské školy:

Mateřská škola Jeseník,
Jiráskova 799, příspěvková organizace
https://msjiraskova.cz/

 

Modrá školka,
Křížkovského 1217, 790 01 Jeseník
https://modraskolka.ic.cz/

 

Mateřská škola KOPRETINA,
Tyršova 307, 790 01 Jeseník
http://www.mskopretina.cz/

 

Spolupracující školy:

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace,
Adolfovice 170, 790 01 Jeseník
https://zsadolfovice.cz/

 

Základní škola Jeseník / odloučená pracoviště:
Boženy Němcové 1256 a Průchodní 154
https://www.zsjesenik.cz/

 

Základní umělecká škola Jeseník,
28. října 873, 790 01 Jeseník
http://www.zusjes.cz/

 

Odborné učiliště a praktická škola,
Lipová - lázně 458
https://oulipova.cz/

 

Střední průmyslová škola Jeseník,
Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
https://www.soje.cz/

 

Další spolupracující organizace: 

Maltézská pomoc,  o.p.s.
http://www.maltezskapomoc.cz/jesenik
 

 

Charita Jeseník
http://www.jesenik.charita.cz
 

 

Zahraniční spolupráce:

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
http://www.dpsprudnik.pl
 

 

Podpořili nás

DÁRCI v roce 2020

Centrum sociálních služeb Jeseník děkuje firmám, osobám a rodinným příslušníkům klientů za jakoukoliv podporu ( sponzorské dary,  finanční nebo věcné).

Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům. Jsou pro nás nesmírnou podporou a povzbuzením. 

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat níže uvedeným firmám a lidem, kteří v období nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19 pomohli a věnovali organizaci ochranné pomůcky nebo jiné věcné dary. Díky tomuto přispěli ke zvládnutí nelehkého období, podpořili zaměstnance i uživatele našich služeb. 

 • Pan Huvar –  ochranné štíty
 • DF Partner s.r.o. –  20 l desinfekce Anti – COVID 
 • Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník –  100 ks jednorázových roušek
 • Ve spolupráci tvůrců filmu Cesta kolem světa a Svět Bedýnek - ovoce pro klienty
 • IRESOFT s.r.o. ve spolupráci s firmou Hartmann – Rico a.s. –  respirátory, potraviny  a toaletní potřeby pro zaměstnance
 • Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a.s. – velikonoční výzdoba
 • Středisko volného času DUHA –  ochranné štíty
 • Palírna U Zeleného stromu a.s.  - desinfekce Anti-COVID v množství 15 l, v celkové hodnotě 1.270,50,- Kč
 • Nadace Charty 77  - dar v rámci projektu,, Tablet od srdce“ pro seniory v domovech  – tablet značky Huawei Mediapad T5 v celkové hodnotě 5. 885,69,- Kč
 • Nadační fond STOP šikaněkyslíkový koncentrátor Philips EverFlo  v hodnotě 28.900,- Kč   

Dárci, kteří věnovali CSS Jeseník ručně šité látkové roušky:

Firma ATEX – spol. s r.o., paní Poskočilová, paní Jana Baranovičová, paní Jana Šimková spolu s kolektivem Klubu turistů, paní Anna Krkošková, paní Križová, paní Černá, pan Ing. Roman Putko, paní Tichá ze Šumperka, paní Pospíšilová, paní Jochmanová, paní Marcela Vaňková, paní Průchnická, paní Klocová, paní Vobrová, paní Novotná, paní Ing. Jana Konvičková, Vietnamská komunita Šumperk, paní Alena Andrášová, paní Weiserová,  

DÁRCI v roce 2020 - fyzické osoby:

 • Mandát Jindřich
  chodítko zn. Vitea Care, v hodnotě 2.500,-Kč

 

DÁRCI v roce 2019

 DÁRCI v roce 2019 - fyzické osoby:

 • MUDr. Drgáč Pavel
  tablet Lenovo, v hodnotě 2.690,-Kč
 •  MUDr. Drgáč Pavel
  terapeutická panenka, v hodnotě 2.719,-Kč
 • Mandát Vlastimil
  televizor Panasonic, v hodnotě 3.500,-Kč 

DÁRCI v roce 2019 - právnické osoby:

 • Perfect Distribution a.s.
   bezzápachový koš, v hodnotě 20.390,-Kč

 Třetím rokem jsme byli součástí projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata (https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/). VŠEM JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM od srdce děkujeme.

DÁRCI v roce 2018

DÁRCI v roce 2018 - fyzické osoby:

 • Asman Tomáš
  toaletní potřeby, v hodnotě 5.000,-Kč
 • Ing. Dvořáček Vladimír
  Polohovací křeslo na kolečkách, v hodnotě 50.000,-Kč

DÁRCI v roce 2018 - právnické osoby:

 • Slevomat.cz, s.r.o.
  Polohovací křeslo na kolečkách
 • Charita Lucie Bílé z.s
  mechanický vozík včetně elektrického pohonu, v hodnotě 22.724,10,-Kč 
 • Charita Lucie Bílé z.s
  3 ks elektrických pohonů na inv.vozíky, v celkové hodnotě 68.172,30Kč
 • Charita Lucie Bílé z.s
  bylinné sirupy a čaje, v hodnotě 2.174,-Kč

V roce 2018 jsme se již druhým rokem zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata (https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/). Chtěli bychom tímto VŠEM JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM od srdce poděkovat, že si vybrali právě klienty našeho zařízení.


WHISTLEBLOWING

Dne 17. 12. 2021 vešla v platnost nová směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznámili porušení práva Unie. Naše organizace, stejně jako všechny jiné veřejné instituce plní svoji povinnost a zavádí vnitřní oznamovací systém (v našem případě Vnitřní směrnici č. 25/b 2023). Ten představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 


Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163